Υποβολή Περίληψης για το 14ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης
13-15 Οκτωβρίου 2016

 

Υποβολή εργασίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016.


Τα πεδία με αστερίσκοείναι υποχρεωτικά.

Στοιχεία Εργασίας
Μεταφορτώστε το αρχείο της εργασίας

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε αρχικά την Υποβολή περιλήψεων / εργασιών για περαιτέρω πληροφορίες.

 


captcha