Οργανωτική Επιτροπή


Θεόφιλος Ιωαννίδης

Σογομών Μπογοσιάν

Γεώργιος Αυγουρόπουλος

Χαράλαμπος Ματραλής

Αλέξανδρος Κατσαούνης

Δημήτριος Νιάκολας

Μαρία Δαλέτου

Δημήτριος Κονταρίδης

Χρήστος Κορδούλης

Συμεών Μπεμπέλης

Στέλιος Νεοφυτίδης

Διονύσιος Μαντζαβίνος 

Χριστίνα Παπαδοπούλου

Ιωάννα Παπαβασιλείου