κα Αγγελική Κοσμάτου,

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Ρίο Πάτρας, TK 265 00

Τηλ. 2610-965.266

 

Email: psk14 [at] iceht [dot] forth [dot] gr