Εγγραφή στο 14ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης

Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου 2016


Τα πεδία με αστερίσκοείναι υποχρεωτικά.

 

Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία για Έκδοση Τιμολογίου

Εάν χρειάζεστε τιμολόγιο, παρακαλούμε συμπληρώστε τα κατωτέρω στοιχεία :

Τύποι εγγραφής
Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό ή με Πιστωτική Κάρτα.

Εάν πληρώσετε με Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό, παρακαλούμε μεταφορτώστε το Αποδεικτικό Κατάθεσης χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο κατωτέρω.

Εάν πληρώσετε με Πιστωτική Κάρτα, παρακαλούμε συμπληρώσετε το έντυπο pdfPayment_mandate_by_credit_card.pdf και στείλτε το με fax στο +30 2610-990.987.

 Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

BANK ACCOUNT DETAILS

NATIONAL BANK of GREECE
Gounari Str 33, GR 26221 Patras, Greece
Account holder: FORTH/ICE-HT
Bank Account Number: 226/507036-83
Swift BIC code: ETHNGRAA
IBAN CODE: GR1401102260000022650703683

1. Παρακαλούμε αναγράψετε το Ονοματεπώνυμό σας και την αιτιολογία "14ο ΠΣΚ" στο καταθετήριο
2. Τα Έξοδα Τραπέζης επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα

 


captcha